Thinh Phan, Tác giả tại INTERNET TRUYỀN HÌNH FPT TELECOM
.